Välkomna till Årets Special 2023 i Degeberga, Skåne

Anmälan till utställningen skickas via mail till Naranja Persson

Anmälan ska innehålla:

Hundens namn och registreringsnummer

Klass

Ägarens Namn, Adress, Mailadress och Telefonnummer


För utländska hundar behövs en kopia av registreringsbevis/stamtavla.

Meddela noga vilken eller vilka tävlingsdagar anmälan avser;
färg och/eller officiell utställning.


Anmälningsavgiften betalas till Svenska Basenjisällskapets plusgiro 97 08 81-9

IBAN SE35 9500 0099 6026 0970 8819
BIC/SWIFT NDEASESS
Bank: Nordea Stockholm


Sista anmälan 15 juli.